Interiør med historie er et enkeltpersonforetak og drives av Bente Bjar

Organisasjonsnummer: 990 712 867

Forlagsnummer: 978-82-690502

Bente Bjar er utdannet bibliotekar og kunsthistoriker, med magistexamen i konstvetenskap fra Universitetet i Uppsala